Nieuws

bemiddelingskosten

Let op! Heb je bemiddelingskosten betaald en vraag je je af of dit wel terecht was? Bemiddelingskosten zijn kosten die een bemiddelaar (ook wel ‘huurmakelaar’) in rekening brengt om een verhuurder en een huurder bij elkaar te brengen. Vaak wordt … Lees verder

onderhoudsklachten

Als je onderhoudsklachten hebt over je woning of je kamer, moet je dat altijd eerst schriftelijk melden aan de verhuurder. De verhuurder moet de gelegenheid krijgen om de gebreken te verhelpen. Doet de verhuurder dat niet, dan kun je het … Lees verder

borg

Vaak moet je als huurder een borg betalen. De borg is een garantiebedrag voor het geval de huurder aan het einde van de huurperiode schade heeft aangericht. Helaas zijn er nog geen wettelijke regels voor de hoogte van de borg. … Lees verder

onderhoud

In de wet is vast gelegd voor welke zaken de verhuurder en de huurder verantwoordelijk zijn. Zo staat in het “besluit kleine herstellingen” precies opgesomd welk onderhoud voor rekening van de huurder is. De verhuurder heeft de verplichting de woning … Lees verder