Vorige week stemde de Eerste Kamer in met de Wet vaste huurcontracten, de initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie waarmee de inzet van tijdelijke huurcontracten wordt beperkt.

Vanaf 2016 werd het mogelijk in de particuliere huurmarkt standaard een tijdelijk huurcontract te hanteren. Tijdelijke verhuur werd vervolgens de norm.

“Deze tijdelijke contracten zadelden vaak jonge huurders op met permanente onzekerheid en stress. Ze verhuizen van de ene naar de andere tijdelijke oplossing, stellen belangrijke levenskeuzes als het starten van een gezin uit, en durven hun rechten bij slecht onderhoud of te hoge huurprijzen niet te halen omdat ze dan sowieso kunnen fluiten naar verlenging van een contract,” somt Woonbonddirecteur Zeno Winkels de problemen op. “Het is goed dat dat met deze initiatiefwet tijdelijke huurcontracten worden teruggedrongen, en het vaste contract weer de norm wordt.’

Wel vindt de Woonbond dat er niet te veel uitzonderingen moeten worden gemaakt. Minister de Jonge komt nog met een lijst van uitzonderingen waarbij tijdelijk verhuurd mag worden.

De nieuwe wet is niet van toepassing op reeds bestaande tijdelijke huurovereenkomsten.