058 – 213 24 15 | info@huurteamleeuwarden.nl

Huurcontract

In een huurcontract mag niet iets staan dat in strijd is met de wet. Er zijn wettelijke regels voor bijvoorbeeld opzegtermijn, maximale huurprijs en onderhoudsverplichtingen. En die regels gaan voor, ook als je met je verhuurder andere afspraken hebt gemaakt. Als bepalingen uit je huurcontract in tegenspraak zijn met de wet, dan zijn ze niet geldig en hoef je je er niet aan te houden.

Om te voorkomen dat je een huurcontract tekent dat niet klopt, kun je het contract vooraf door Huurteam Leeuwarden laten checken. Dat kan natuurlijk ook als je al een overeenkomst hebt getekend, maar twijfelt of de inhoud wel juist is. Maar voorkomen is beter dan genezen.

Huurbescherming

In Nederland heb je als huurder huurbescherming, ook als je een studentenkamer huurt. Gelukkig maar, want daardoor kan een verhuurder je niet zomaar op straat zetten. Het contract mag alleen maar (tussentijds) eenzijdig opgezegd worden met een wettelijk geldige reden.

De volgende regels zijn belangrijk:

Als je al voor 1 juli 2016 in je huis of kamer woonde,  dan kan er geen sprake zijn van een tijdelijk huurcontract. De verhuurder moet in dat geval altijd goedkeuring van de rechter vragen om het huurcontract te kunnen opzeggen.

Ben je na 1 juli 2016 gaan huren, dan mag een tijdelijk huurcontract wel.  De verhuurder moet minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor de einddatum van de overeenkomst schriftelijk opzeggen.  Gebeurt dat niet en jij betaalt iedere maand keurig je huur, dan wordt het huurcontract voor bepaalde tijd omgezet in een vast huurcontract.

Met deze check op de website van de Woonbond kun je nagaan of jouw huurcontract voldoet aan een aantal punten waarbij vaak wordt afgeweken van jouw recht als huurder.