Op 23 maart jl. zou de initiatiefwet van PVDA en CU behandeld worden over het verbieden van tijdelijke huurcontracten. Dit wetsvoorstel werd al in september 2022 ingediend. De Tweede Kamer heeft echter de stemming uitgesteld.

De Wet doorstroming huurmarkt uit 2016 heeft ervoor gezorgd dat veel huurders een tijdelijk huurcontract krijgen. Dat geeft echter veel onzekerheid, hoge huren en machtsmisbruik door verhuurders. PVDA en CU willen vaste huurcontracten en daarmee woonzekerheid weer de norm maken. Er leek zicht op steun van een Kamermeerderheid, maar CDA en de VVD dienden op het laatste moment nog twee wijzigingsvoorstellen in. Nu wil de Kamer hierover eerst verder in debat. Dat debat moet nog plaatsvinden en daarna volgt de stemming.

CDA en VVD willen het voor particuliere beleggers met één pand mogelijk maken om het huurcontract te ontbinden wanneer ze de woning willen verkopen. De twee partijen denken dat dit het aanbod van huurhuizen kan vergroten. De Woonbond, gemeenten, studenten en andere belanghebbenden hebben echter hun zorgen hierover geuit. Zij zien het als een aantasting van de huurbescherming.