Voor veel huurders met een laag inkomen gaat de huur dit jaar omlaag. Woningcorporaties moesten huurders vóór 1 juni 2023 een voorstel voor huurverlaging doen. Huurders die daarvoor in aanmerking denken te komen maar via hun woningcorporatie geen huurverlaging krijgen, kunnen de Huurcommissie inschakelen.

De huurverlaging geldt voor huurders van een sociale huurwoning of woonwagen met een kale huurprijs boven de € 575,03 en een laag inkomen (zie tabel hieronder). Huurders die op 1 maart 2023 in hun huidige woning of woonwagen woonden, komen in aanmerking. De verlaging geldt dus niet bij een verhuizing na die tijd. Dit staat in de wet ‘Huurverlaging 2023 voor huurders met een lager inkomen’ die op 1 maart van dit jaar is ingegaan. Woningcorporaties hebben de afgelopen maanden bekeken welke huurders in aanmerking komen. Hiervoor vroegen ze bij de Belastingdienst informatie op van het inkomen van 2021.

Huurders met een laag inkomen in 2021

Had je in 2021 een inkomen op of onder de vastgestelde grens? Dan heb je vóór 1 juni een voorstel voor huurverlaging ontvangen van je woningcorporatie. De huurverlaging gaat dan uiterlijk 1 juli 2023 in. Heb je geen voorstel van je woningcorporatie ontvangen? Neem eerst contact op met je woningcorporatie. Zij vertellen je welke informatie zij nodig hebben om te beoordelen of jouw huur omlaag kan. Kom je er samen met de verhuurder niet uit? Dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Doe dit uiterlijk 12 juli.

Huurders met een laag inkomen afgelopen half jaar

Was jouw inkomen in 2021 niet laag genoeg, maar het afgelopen halfjaar wel? Bijvoorbeeld omdat het inkomen is gedaald of omdat je niet meer samenwoont? Dan moet je zelf de huurverlaging aanvragen. Neem eerst contact op met de woningcorporatie. Zij vertellen je welke informatie zij nodig hebben om te beoordelen of jouw huur omlaag kan. Kom je er samen met de verhuurder niet uit? Dan kun je de Huurcommissie inschakelen.

Zelf aanvragen van de huurverlaging kan tot en met 30 december 2024. Huur je een woonwagen? Dan moet je altijd zelf huurverlaging bij je woningcorporatie aanvragen.

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens

Het gaat om het huishoudinkomen in het peiljaar 2021. Bedragen zijn gelijk aan of lager dan:

Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons (ouderen)huishoudens

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid: Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging in 2023 voor lage inkomens? | Rijksoverheid.nl