In de Wet goed verhuurderschap staan landelijke basisregels voor goed verhuurderschap. Gemeenten kunnen daarnaast extra eisen stellen aan de verhuurvergunning; die kan worden geweigerd of ingetrokken. Deze nieuwe wet lijkt op een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen rekenen en dat is goed nieuws voor huurders.

Met de wet komt er een landelijke basisnorm waar alle verhuurders zich aan moeten houden. Zo moeten ze discriminatie voorkomen door een transparant selectieproces, zich onthouden van intimidatie en schriftelijke huurovereenkomsten aanbieden. De rechten en plichten van de huurder moeten duidelijk gecommuniceerd worden en de verhuurder moet wijzen op het gemeentelijke meldpunt over ongewenst verhuurgedrag. Gemeenten moeten binnen zes maanden nadat de wet in werking treedt zo’n meldpunt ingericht hebben voor huurders en woningzoekenden. Verhuurders die zich niet aan de regels houden, kunnen aangepakt worden met bestuurlijke boetes die flink op kunnen lopen.

Er wordt binnenkort gestemd over de wet en de voorgestelde wijzigingen. De wet gaat waarschijnlijk per 1 juli in.

Lees meer over dit onderwerp op de site van de Woonbond.