Huurteam Leeuwarden zet zich al tien jaar in voor iedereen in de gemeente Leeuwarden die een kamer of woning huurt van een particuliere verhuurder. Zo bekijkt het Huurteam of huurcontracten in orde zijn, doen ze een huurprijscheck of controleren woningen op gebreken. Ze doen dit kosteloos, onder de vlag van Huurdersplatform Nieuw Elan en met financiële steun van de gemeente. Wethouder Hein de Haan en beleidsadviseur wonen Aletta Kalma stonden vanmorgen samen met de medewerkers van Nieuw Elan en de twee vrijwilligers van het Huurteam stil bij het verleden en heden.

De informele feestelijke bijeenkomst vond plaats in het netwerkcentrum De Klomp aan de Insulindestraat. Na de inloop met een kopje koffie en een taartje met het logo van het Huurteam, nam bestuurder Marc Kuipers van Nieuw Elan kort het woord. “Huurteam Leeuwarden is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zichtbaar, actief team dat op een professionele manier opkomt voor de belangen van huurders in de particuliere sector. Er is een enorme ontwikkeling geweest en die lijn zetten we de komende tien jaar graag voort. De samenwerking met de gemeente Leeuwarden is daarbij enorm belangrijk. Ik ben blij dat we dit met elkaar kunnen doen.”

Veilig, gezond en betaalbaar wonen

Hein de Haan sloot zich bij die woorden aan. “Wij zijn als gemeente trots op deze samenwerkingspartner. Huurteam Leeuwarden maakt het verschil voor veel huurders in een kwetsbare positie. Huurders die niet altijd de slagkracht hebben om zelfstandig een procedure te starten. Het Huurteam kan bijvoorbeeld helpen om bij een veel te hoge huurprijs naar de Huurcommissie te stappen.”

De gemeente en het Huurteam maken zich er samen hard voor dat iedere bewoner in de gemeente een veilige, gezonde en betaalbare woning heeft. Daar waar ongewenste situaties ontstaan, treden ze samen op om ervoor te zorgen dat de woningen van goede kwaliteit zijn en de bewoners krijgen waar ze recht op hebben. “Eventuele misstanden willen we oplossen en voorkomen. Onze samenwerking is de afgelopen jaren steeds krachtiger geworden. De lijntjes zijn kort, we weten elkaar zowel ambtelijk als bestuurlijk snel te vinden.”

Hoe het begon

Theda Heijs, bewonersondersteuner van Nieuw Elan, is al vanaf het eerste uur betrokken bij het Huurteam. Zij vertelt hoe het allemaal begon. “Een jaar of twaalf geleden hoorden we steeds vaker dat er huurteams actief waren in met name de studentensteden. Omdat Nieuw Elan dat een goed initiatief vond, schreven we een plan en stuurden dat naar de gemeente. Dat belandde aanvankelijk in een la. Men vond het een sympathiek plan, maar er was geen geld voor. Op een gegeven moment werd ik gebeld door Henny Löwik. Die was actief in Leeuwarden-Oost en zag kansen in het idee van een Huurteam. We zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben het Huurteam Leeuwarden vanuit Nieuw Elan opgetuigd. Ik vind het dan ook bijzonder dat we vandaag juist hier zijn, omdat Henny ook de drijvende kracht achter De Klomp is geweest.”

Aan het eind van de bijeenkomst werden de twee vrijwilligers van het Huurteam in het zonnetje gezet. Ze kregen een mooi boeket bloemen voor hun inzet. Gerard en Wietse bezoeken, na een verzoek van een huurder om een huurprijscheck of controle op gebreken, samen de woning. Dat levert veel huurders geld of betere woonomstandigheden op. Hun werk is dan ook enorm belangrijk.

Minimaal nog eens 10 jaar

De gemeente Leeuwarden en het Huurteam hebben plannen om de samenwerking verder te intensiveren. “Nieuwe wetgeving zoals de Wet Opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap geeft de gemeente meer instrumenten om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren”, zegt Hein de Haan. “En dat is nodig. Want in je eigen huis moet je je veilig voelen. Een huis is meer dan de stenen om je heen, het is je thuis. Daar moeten we samen voor zorgen. In het Huurteam zien wij een betrouwbare partner om hier samen aan te werken. Vanuit de gemeente zetten we in op voortzetting van onze samenwerking voor minimaal nog eens 10 jaar!”