Lange opzegtermijn bij tijdelijke huur kan en mag niet

Heb je een tijdelijke huurcontract voor bijvoorbeeld 1 jaar? Dan mag je met 1 maand opzegtermijn opzeggen. Veel verhuurders hanteren bij tijdelijke huurcontracten onterecht een lange opzegtermijn. Deze zijn niet rechtsgeldig.

De misstanden met onwettige opzegtermijnen bracht onderzoek van de Volkskrant (externe link) aan het licht. Van 300 ondervraagde huurders met een tijdelijk huurcontract, geven er ruim 100 aan langere opzegtermijnen te hebben. Het gaat dan om ongeldige termijnen van zes of twaalf maanden. ‘De huurder hoeft zich dus niet aan zo’n clausule te houden en mag het contract gewoon met een maand opzegtermijn beëindigen’, zegt hoofddocent huurrecht Jaap Dammingh van de Radboud Universiteit in de Volkskrant.

Onzekerheid geboren

Sinds 2016 kan je tijdelijk een woning huren voor maximaal 24 maanden. Daarmee is de onzekerheid voor de huurder geboren. Immers als je nu tijdelijk huurt, heb je niet de zekerheid dat een tijdelijk contract wordt verlengd. In de praktijk ziet het Huurteam steeds meer mensen van de ene naar de andere tijdelijke woning zwerven. Tussentijds stemde de Tweede Kamer in met een aanpassing van de Woningwet die tijdelijke huurcontracten van 3 jaar mogelijk maakt en een minimale contractduur van 1 jaar introduceert.

Rechtspraak kritisch

Rechters tonen zich volgens de Volkskrant eveneens kritisch over de wetswijziging. Zo kregen enkele huurders in een rechtszaak gelijk toen zij zich verweerden tegen te lange opzegtermijnen in tijdelijke huurcontracten. De rechtbank oordeelde dat een tijdelijk huurcontract met een te lange opzegtermijn gelijk staat aan een contract voor onbepaalde tijd..

Vragen? Bel het Huurteam!