Grote verhuurders verdienen aan te hoge servicekosten

Driehonderd euro voor de lift of honderden euro's voor versleten [...]