De gemeente Leeuwarden wil meer mensen helpen om hun energierekening te kunnen blijven betalen. Er wordt 4,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze extra vergoeding. Met de nieuwe regeling komen zo’n zesduizend huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm nu ook in aanmerking voor een energievergoeding.

Ook studenten kunnen de vergoeding per huishouden aanvragen. De energievergoeding is vanaf 8 december tot 1 maart 2023 aan te vragen en ligt tussen de €300,00 en €1300,00, afhankelijk van het inkomen. De inkomensbedragen per vergoeding en de aanvraagformulieren zijn te vinden op: www.leeuwarden.nl/energietoeslag.

The municipality of Leeuwarden wants to help more people keep paying their energy bills. 4.4 million euros will be made available for this additional compensation. With the new regulation, roughly six thousand households with an income up to 150% of the social assistance standard are now also eligible for an energy allowance.

Students can also apply for an allowance per household. The energy allowance can be applied from December 8 to March 1, 2023, and is between €300.00 and €1300.00, depending on your income. Income amounts per allowance and application forms can be found at: www.leeuwarden.nl/energietoeslag.