Huurcommissie

Mochten er onvolkomenheden in uw contract met de verhuurder zijn geconstateerd en blijken dat uw huur of servicekosten te hoog zijn, dan wordt er eerst contact opgenomen met de verhuurder. Mocht dit gesprek geen of onvoldoende resultaat opleveren, dan kunt het geschil voorleggen aan de Huurcommissie in Leeuwarden.

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die uitspraken doet over de huurprijs en de servicekosten van huurwoningen. De uitspraken zijn bindend. De verhuurder en huurder zijn verplicht deze na te leven. Huurteam Leeuwarden bereidt met u de gang naar de Huurcommissie voor en staat u bij tijdens de zitting. Voor meer informatie zie de website van de Huurcommissie.