onderhoudsklachten

Als je onderhoudsklachten hebt over je woning of je kamer, moet je dat altijd eerst schriftelijk melden aan de verhuurder. De verhuurder moet de gelegenheid krijgen om de gebreken te verhelpen. Doet de verhuurder dat niet, dan kun je het … Lees verder

borg

Vaak moet je als huurder een borg betalen. De borg is een garantiebedrag voor het geval de huurder aan het einde van de huurperiode schade heeft aangericht. Helaas zijn er nog geen wettelijke regels voor de hoogte van de borg. … Lees verder

onderhoud

In de wet is vast gelegd voor welke zaken de verhuurder en de huurder verantwoordelijk zijn. Zo staat in het “besluit kleine herstellingen” precies opgesomd welk onderhoud voor rekening van de huurder is. De verhuurder heeft de verplichting de woning … Lees verder

fouten in huurcontracten

Huurteam Leeuwarden komt regelmatig huurcontracten tegen waar bepalingen in staan, die nietig zijn. Deze bepalingen zijn in strijd met het huurrecht en zijn dus ook niet geldig. Hieronder vind je een aantal voorbeelden. opzegtermijn van de huurder Vaak wordt in … Lees verder

Huurteam Leeuwarden van start!

HUURDERS IN PARTICULIERE SECTOR OOK GEHOLPEN Huurteam ¬†Leeuwarden toetst huurcontracten en huurprijzen De belangen van huurders van corporatiewoningen worden sinds lange tijd behartigd door huurdersorganisaties. Voor huurders en verhuurders in de particuliere sector is er tot op heden nog geen … Lees verder