Huurverhoging 2014 zelfstandige woonruimte

Huur je een zelfstandige woonruimte, zoals een flat, appartement, etc. , dan kan je verhuurder de huur één maal per jaar verhogen. Hij moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Ten minste twee maanden voor het ingaan van de nieuwe huur moet je schriftelijk door de verhuurder op de hoogte gesteld worden. In deze brief moeten de volgende zaken vermeld zijn:
– De geldende huurprijs
– Het percentage of bedrag van de huurverhoging
– De voorgestelde nieuwe huurprijs
– De voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs
– De wijze waarop en de termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden tegen de huurverhoging.

Maximale huurverhoging voor zelfstandige woonruimte
Er kan een inkomensafhankelijke huurverhoging worden gevraagd.
De inflatie over 2013 was 2,5%. Dit betekent per 1 juli 2014 een huurverhoging van maximaal:

4% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.085;
4,5% (inflatie + 2%) voor inkomens tussen € 34.085 en € 43.602;
6,5% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven de € 43.602.

Belangrijk: Hiervoor is je inkomen van 2012 geldig NIET je huidige inkomen. Mocht je inkomen in 2013 gedaald zijn dan kun je aan de hand van een zogeheten IB60 formulier bezwaar indienen. Dit is een inkomensverklaring van de belastingdienst. Zonder dit formulier gaat de Huurcommissie er van uit dat de door de verhuurder opgevraagde inkomensverklaring 2012 nog steeds klopt.

Bij Inkomensdalingen die in 2014 hebben plaatsgevonden kun je bezwaar maken bij de verhuurder.

De huurverhoging wordt berekend over de kale huurprijs. Dat is de huurprijs zonder de servicekosten, zoals onderhoudskosten en de kosten voor gas, licht en water.

Wanneer kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging?
– Het bedrag van huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.
– De nieuwe huur overschrijdt het maximaal toegestane huur van uw woning, weet je dit niet zeker, laat dan een meting verrichten door het Huurteam.
– de verhuurder heeft zich niet aan gehouden aan de voorwaarden voor de huurverhoging.
– Wanneer het de 2e huurverhoging binnen 12 maanden is.

Let op. Ook al ben je nog zo ontevreden over het onderhoud en heb je hierover een geschil met de verhuurder. De staat van onderhoud is GEEN reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.
Heb je klachten over het onderhoud, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Meer weten?

http://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/inkomensfhankelijke-huurverhoging/