onderhoud

In de wet is vast gelegd voor welke zaken de verhuurder en de huurder verantwoordelijk zijn. Zo staat in het “besluit kleine herstellingen” precies opgesomd welk onderhoud voor rekening van de huurder is.

De verhuurder heeft de verplichting de woning in stand te houden waarbij kosten voor onderhoud aan de woning (en bijbehorende voorzieningen) voor rekening komt van de verhuurder. Je kunt dan denken aan: buitenschilderwerk, onderhoud van hallen, balkons, trappenhuizen, etc., onderhoud van de riolering, onderhoud van de dakbedekking, gevel, buitenmuren en goten.

De huurder heeft ook een zorgplicht dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor kleine dagelijkse reparaties, zoals het vervangen van verlichting, kraanleertje, het aanbrengen tochtstrippen, behang of vloerbedekking en ventileren door deuren open te zetten etc. In het besluit kleine herstellingen staat precies vastgelegd welk onderhoud voor rekening van de huurder is. Voor al het overige onderhoud is de verhuurder verantwoordelijk.

Onderhoudsklachten

Heb je onderhoudsklachten en doet de verhuurder er niets of onvoldoende aan, neem dan contact op met ons. Wij komen bij je langs, kunnen de klachten opnemen en je helpen met het schrijven van een brief of het starten van een procedure.