Huurteam Leeuwarden van start!

HUURDERS IN PARTICULIERE SECTOR OOK GEHOLPEN

Huurteam  Leeuwarden toetst huurcontracten en huurprijzen

De belangen van huurders van corporatiewoningen worden sinds lange tijd behartigd door huurdersorganisaties. Voor huurders en verhuurders in de particuliere sector is er tot op heden nog geen aanspreekpunt, waar men terecht kan voor vragen op het gebied van huur, huurprijs, onderhoud en servicekosten.

Met ingang van 1 juni 2012 komt daar verandering in, want in Leeuwarden start het Huurteam Leeuwarden. Huurteam Leeuwarden controleert op verzoek van huurders of verhuurders contracten en huurprijzen.

In Nederland zijn al in verscheidene steden huurteams actief. Uit informatie van deze huurteams blijkt dat in veel gevallen niet de juiste huurprijs wordt berekend voor een kamer of woning.

Huurteam Leeuwarden heeft als taak uit te zoeken of de berekende huurprijs de juiste is.

Een team van zes enthousiaste vrijwilligers staat klaar om op verzoek van huurder of verhuurder de huurprijs te controleren. Het Huurteam richt zich vooral op bewoners van kamers in de gemeente Leeuwarden.

Huurteam Leeuwarden is een project dat medegefinancierd wordt door de gemeente Leeuwarden in het kader van de zeswijken aanpak en heeft vooralsnog een looptijd tot 1 september 2013.